מבוא

ליהדות בבל יחוד משלה בין קהילות ישראל שבימי הבית השני . היא היתר . הקהילה הקדומה ביותר והקהילה הגדולה היחידה מחוץ לתחומי האימפריה הרומית . יחוד זה היו לו תוצאות לא במערך המדיני פוליטי בלבד , אלא גם בהתפתחות התרבותית והחברתית המיוחדת של יהדות בבל . שכן , היא גם שרויה מחוץ למעגל השפעתה הישירה של התרבות ההלניסטית רומית , השפעה הניכרת לא רק על שאר תפוצות ישראל כי אם גם על המרכז הלאומי בארץ ישראל . עמידה עצמאית זו איפשרה לה לגבש צורות חיים משלה . לא זו בלבד שבמרוצת השנים תופסת יהדות בבל על מוסדותיה את רסן ההנהגה היהודית העולמית , אלא היא אף מחדירה את תורתה לכל פינות העולם היהודי . התלמוד הבבלי עומד כאבן פינה לקביעת דפוסי חיים יהודיים לדורות . עיקר עניינו של חיבור זה הוא לסקור את מוסדותיה והתפתחותה של יהדות בבל התלמודית . אולם לסקירה כזאת יש להקדים תיאור קצר על אופין של הממלכות ששלטו בבבל , אשר בתחומיהן פרחה הקהילה היהודית . כמו שנראה , קבעו ממלכות פרתיה ופרס באורח בלתי אמצעי , אם כי כל אחת בדרכה המיוחדת , את אפשרויות התפתחותה של הקהילה היהודית . השפעות אלה ניכרות היטב גם מתור הספרות התלמודי...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי