הקדמה

בדור אחרון החלו חוקרי תורה שבעל פה ליתן דעתם גם לחיבורי מבואות בעבור המתחיל בלימוד התלמוד . "המתחיל" —לא במשמע של תינוקות של בית רבן , אלא דווקא הקורא המשכיל , אשר בשל סיבות שונות לא זכה לגירסא דינקותא והוא מבקש לעמוד גם על התפתחויות בחקר התלמוד . את המבואות הללו ייחדו בדרך כלל לשאלת התהוותה הספרותית של התורה שבעל פה . ברם , דומה כי לתמונה העולה מהם ראוי להוסיף גם פרקי היסטוריה קצרים , המציגים את הרקע הפוליטי והחברתי שעליו נתגבשו יצירות מכריעות בתולדות אומה . בחיבור זה ביקשתי לשרטט קווי יסוד לאופיר , של הקהילה היהודית בבבל והנהגתה בתקופת התלמוד . אין הסקירה מתיימרת להקיף את מכלול הבעיות הקשורות לתולדות יהודי בבל , אלא להעמיד את הקורא על המצב המדיני והחברתי המיוחד של קהילה זו , תוך עיון במבחר מקורות מן הספרות הרלבאנטית . את הנושא חילקתי לשלושה פרקים , הדנים ברקע ההיסטורי של בבל התלמודית ובמוסדות ההנהגה של הקהילה היהודית המקומית . לתועלתם של לומדים המבקשים להרחיב ידיעותיהם בנושא וכן לצורכי המחקר הוספתי הערות למבואות . אולם , כדי שלא להכביד על הלומד המתחיל , באות ההערות למבואות אלה בסוף ה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי