יהדות בבל ומוסדותיה

מקורות לתולדות עם ישראל ספר ב' ישעיהו גפני יהדות בבל ומוסדותיה בתקופת התלמוד ישעיהו גפני יהדות בבל ומוסדותיה בתקופת התלמוד מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל סדרת מקותת בתולדות עם ישראל  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי