ביבליוגרפיה לפרק 5: "גם הם יכולים לקרוא: אוריינות בקרב בעלי מוגבלויות קשות ומורכבות"

חצרוני , א ' . ( 2004 ) אוריינות וטכנולוגיה סיועית לילדים בעלי צרכים מיוחדים . סקריפט , , 8-7 . 195-218 חצרוני , א ' . ( 2011 ) מהסמלה לקריאה : נתיבים בדרכם של ילדים עם צרכים מיוחדים אל האוריינות . בתוך ע ' קורת וד ' ארם ( עורכות , ( אוריינות ושפה : יחסי גומלין , דו-לשוניות וקשיים ( עמ ' . ( 560-580 ירושלים : מאגנס . מיודוסר , ד , ' נחמיאס , ר ' ופורקוש-ברוך , א ' . ( 2010 ) אוריינויות חדשות בחברת הידע . אאוריקה , , 31 . 1-13 משרד החינוך . ( 2002 ) תרבות מורשת ישראל : תכנית מסגרת לחטיבת הביניים בחינוך הממלכתי . ירושלים : המחבר . פישל , ד ' . ( 2005 ) לומדים ומלמדים בחריגות הקשה . תל-אביב : מכון מופ " ת . אוחזר מתוך http : // www . kaye 7 . org . il / iritz / dita _ book . doc American Association on Intellectual and Developmental Disabilities ( 2010 ) . Intellectual disability : Definition , classification , and systems of supports ( 11 th ed . ) . Washington , DC : Author . American Association Mental Retardation ( 2002 ) . Mental retardation : Definition , classification , and system...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור