יישום התכנון

התמקדות בחזרה והגדרת המטרה מורה : "לןראנו בשיעור הלןודם סיפור על אודות סתיו . הסתיי היא עונה שבה ב > זג האימר מתלןרר ואנו ליבשיס סוודר בבילןר , סתיי הוא נם עדנת הכדורגל ( הדגם ליןוח מארה . ( "ב המורה זורקת כדור לילד ואומרת : " תפיסז האם תרכל לזררלן את הכדור לחבר ? תפוס את הכרורז דניאל . תפוס את הכדור ! מי הבא בתורד רצף ההוראה של המורה . 1 נעסוק בסתיו במשך השבועיים הבאים . היום נקרא את הסיפור " עלים נושרים בסתיו . " בואו נתרגל את קריאת המילים " עלים נושרים בסתיו " ( סייעות עוזרות לילדים להפעיל תקשורת חלופית מסייעת . ( חזרה על חלק מהספר . על הסייעות להגיד לילדים ללחוץ על המתג ( של הפלט הקולי ) כאשר הסייעת המקריאה עוצרת לפני שהיא חוזרת על שורה . הסייעות מסייעות לילדים ומתרגלות איתם . קוראים שוב את הסיפור . . 2 תקשורת מסייעת עם מילים העוסקות בסתיו . . 3 הסייעת עוזרת לתלמיד להשתמש בתקשורת מסייעת כדי לתרגל אוצר מילים . . 4 הסייעת מצביעה על מילים מאוצר המילים כשהמורה מקריאה אותן בסיפור עם השהיה time ) . ( delay . 5 תלמידים מתרגלים על דף וחוזרים על שורות עם היהשה . . 6 המורה : " בואר נכתיב ע...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור