טבלה א - סיכום שלבים להוראת אור"וות תרגום מתוך קופר-דאפי ואחרים ‭(Cooper- Duffy et al., 2010)‬