תרשים ב: מודל להדגשת תכןית אורכית לגילאים שו^ם ‭(Browder et al., 2009, p. 271)‬