הגישה הפונקציונלית לעומת הגישה ההתפתחותית

שתי גישות בולטות מובילות את שיטות ההוראה הקשורות להוראת קריאת מילים שלמות לאנשים עם מק – מ " הגישה הפונקציונלית והגישה ההתפתחותית : הגישה הפונקציונלית , המכוונת להוראת מילים שלמות באמצעות חשיפה חוזרת למילה ושינונה ; הגישה ההתפתחותית , המכוונת להוראת מילים שלמות תוך קישור למשמעותן . חוקרים כגון ווסטלינג ופוקס ובראודר ועמיתותיה ( Browder et al ,. 2006 ; Westling & Fox , 2009 ) טוענים שפעילות זו של חשיפה חוזרת למילה ושינונה , נעשית בלי התייחסות להבנה . דעתי חלוקה עליהם בהקשר זה , שכן בישראל וגם בעולם , במהלך הוראת מילים שלמות יש עיסוק נלווה בהבנה , כגון בהצגת מילה " ) כוס "( ובצמוד לה את החפץ או תמונה . תהליך ההוראה-למידה בהקשר זה כולל לא רק שינון , אלא גם קישור בין המילה לחפץ שהיא מייצגת , ולרוב גם המילים מתייחסות לשימושים באמצעות המללה וג ' סטות – תהליך זה מהווה רכיב בהבנה . נוסף על כך , ישנו עיסוק במיומנויות אורייניות כגון הקראה קולית , הכוללות מיומנויות הבנה באמצעות שאלות ( מה עושים עם , ( ... מיומנויות כתיבה ומיומנויות אורייניות בהקשרים רחבים יותר . גישה זו היא בעלת מאפיינים התפתחותי...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור