עקרונות הוראה ולמידה

בעשור האחרון קיימת נטייה ההולכת וגוברת , שמקורה בעיקר ביוזמות של הורים , לשלב תלמידים בעלי מק " מ בכיתות רגילות , מצב שמחייב את המורים ללמוד שיטות הוראה מותאמות ומחייב את החוקרים להתייחס למצב חדש יחסית . בחלק ממדינות העולם המערבי , מצב זה , של שילוב ואפילו הכלה מלאה , מתקיים כבר כמה עשורים במידה של הצלחה , שממצאיה בשלב זה אינם ברורים בגלל מיעוט המחקר . אחת הדוגמאות להתנהלות מסוג זה היא מערכת החינוך בפינלנד , שבה כל התלמידים לומדים יחד , בכיתות קטנות 12-20 ) תלמידים , ( עם דגש בתכנון הוראה מותאמת והערכה שיטתית באמצעות שיטות חלופיות . אחד הרכיבים המרכזיים ביותר לאיכות חיים של תלמידים בעלי מוגבלות קוגניטיבית מורכבת הוא פיתוח שפה והרחבת בסיס אורייני . זוהי ההזדמנות לתרגל , להעמיק , לפתח , להרחיב ולהתאמן בתחומי השפה ( חצרוני , . ( 2011 , 2004 מיומנויות אוריינות בכיתות משולבות מתוכננות בשני הקשרים : הקשר אחד , ההקשר המנגיש , המתייחס לתכנית הלימודים הרגילה , תוך שימת דגש בצורכי הכיתה כקהילה לומדת ולרוב עוסק בטכניקות עוקפות קושי , כגון הקראה קולית , הכנת סיכומים או מושגי מפתח , תמונות ממחישות ...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור