סיכום

אפשר לראות ארבעה שלבים בהתפתחות היכולת לכתוב סיפור בכיתות א ' : ו-ב' שלב המודעות , שבו הילד מפסיק " להמציא איות , " מתאמץ לכתוב בכתיבה מוסכמת ונעזר בציורים כשאינו יודע כיצד לכתוב ; שלב ההתלהבות , שבו הילד מגלה את סוד כתיבת הסיפור ונהנה מחדוות הכתיבה ; שלב הנסיגה , שבו הילד מבין שעדיין אינו מיומן במדיום הכתיבה . הבנה זו גורמת לו לצמצם את כתיבתו למינימום ולהשגיח על איכויותיה הטכניות ; שלב ההתגבשות , שבו הילד מצליח " לתזמר " בין כל המערכות באופן המשביע את רצונו והמאפשר לו לעסוק בתוכן ובטכניקה בלי חשש . בני השש אינם יודעים פתאום לכתוב , הם זקוקים לסביבה אוריינית מעשירה , לתיווך יעיל , להזדמנויות כתיבה ולקהיליית כותבים . ואז ניווכח לדעת שאכן " בני השש יודעים לכתוב . " שכיח – 1 שוי 9 > 0 ור « ה של שלי ג ' מסביבה אור"גית 'הצלחה לכל' ומרמת אורבות nnipin גמוכה העברה ראשונה : בראשית כיתה א ' נטלי ג ' העברה רביעית : באמצע כיתה ב '  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור