ד. התפתחות: "ובני השש יודעים פתאום לכתוב סיפור" - האומנם?

" בני השש ' אינם ' יודעים פתאום לכתוב . " סוד כתיבת הסיפור אינו מתגלה בן יום , זהו תהליך המערב בתוכו אינטראקציה של תהליכים חברתיים , חינוכיים , פיסיים , תרבותיים , קשביים וקוגניטיביים ( רביד ושלום , . ( McCutchen , 2011 ; 2013 אפשר לאתר כמה שלבי מפתח בתהליך הפיכתו של הילד ל " כותב סיפורים . " . בנספח מס ' 1 מוצגים שני סיפורים , אשר כתבה נטלי , מסביבה אוריינית " הצלחה לכל , " תלמידה עם רמת אוריינות התחלתית נמוכה . הסיפור הראשון נכתב בתחילת התהליך ( תחילת כיתה א , '( ואילו השני בסופו ( כיתה ב . '( שדה חקר ניצני האוריינות גילה מספר שלבים בהתפתחות יכולתו של הילד הצעיר להבין את " סוד הכתיבה . " בישראל ראוי לציין את העבודה פורצת הדרך של לוין ועמיתיה ( 2006 ) בעיסוק בתגלית של הצעירים כיצד מתרגמים אוטומטית צליל לאות , מה בדיוק מתרחש בכיתה א , ' כיצד הופכים " ממציאי האיות " ל " כותבי סיפורים "? הדרך שבה מתפתחת יכולת הכתיבה המוסכמת במהלך הלמידה הפורמלית בכיתה א ' לא הייתה נהירה עד כה . ניתוח 864 הסיפורים במחקר זה , אפשר לנו להציב מודל התפתחותי המבטא את היכולת לכתוב סיפור לסדרת תמונות . מניתוח הס...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור