ג. סביבה אוריינית: באיזו מידה סביבות אורייניות שונות יוצרות סיפורים באיכות שונה?

באמצעות הניתוח האיכותי ניסינו להביט מנקודת מבט של אתנוגרף במתרחש בתשע כיתות המחקר ולהבין את הזרמים תת-הקרקעיים של תהליך הכתיבה בהתהוותו ( צבר-בן יהושע , . ( 2001 הניתוח האיכותי לימד שבשהות בסביבות אורייניות שונות מתפתחות יכולות כתיבת סיפור שונות . השפעת הסביבה האוריינית על היכולת של התלמידים לספר סיפור ניכרת כבר בכיתה . א' חשיפה רבה להאזנת סיפורים וכתיבתם מיום הלימודים הראשון , בסביבה האוריינית של " הצלחה לכל , " תרמה להישגים גבוהים מובהקים ב " מבנה ספר " וב " אופן הכתיבה " בהשוואה לסביבה האוריינית ה " כוללת . " לעומת זאת , בניגוד למשוער , בסביבה האוריינית ה " כוללת " ההישגים ב " מבנה סיפור " היו גבוהים משמעותית החל מאמצע כיתה א , ' כנראה בשל העובדה שהתקיימה למידה מובנית ושיטתית , " למידה מתוך כוונה . " עיקר ההבדלים בין הסביבות האורייניות נעוץ במיקום הסיפור והספר במערך הלמידה שלהם . כבר מראשית כיתה א , ' בסביבה האוריינית של " הצלחה לכל " קיימים תהליכים אינטראקטיביים סביב הסיפור שהתלמידים מאזינים לו , ואחר-כך הם כותבים עליו . התלמידים נחשפים מדי יום ביומו , דרך שיטה מובנית ומסודרת (; St...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור