ב. אוריינות מוקדמת: האם הוראה מכוונת משמרת או מצמצמת פערים בכיתה א'?

המושג " אוריינות מוקדמת " מתייחס לרמה ולידע ההתחלתי שעמו נכנסים הילדים לכיתה . א' כאנשי חינוך אנו חדורי אמונה ומוטיבציה לכך שמעשה החינוך שלנו יגרום למוביליות ותלמידים שהחלו דרכם ברמה נמוכה , יגיעו להישגים גבוהים . לצערנו , הממצאים אינם מוכיחים אמונה ותקווה זו . עולה מעין " צילום מצב " – החל מראשית כיתה א ' ועד לאמצע כיתה , ב' כלומר הישגיהם של התלמידים באמצע כיתה ב ' היו ביחס ישר לרמת אוריינות מוקדמת האוריינית שעמה נכנסו לכיתה . א' אין ספק שכל הילדים התקדמו ביכולת כתיבת הסיפור . על השאלה , האם למידה בכיתות א ' וב ' משמרת את פערי האוריינות המוקדמת או מצמצמת אותם , אפשר להשיב בשני היבטים : . 1 ההיבט הכמותי – הלמידה משמרת את אותם הפערים שעמם החלו הילדים , למעט ברמת אוריינות מוקדמת בינונית ( כלומר , תלמידים שהתחילו בכיתה א ' ברמה בינונית , ( במשתנים מבנה סיפור וספר שהם טכניים בעיקרם . ייתכן שתלמידים ברמת אוריינות מוקדמת נמוכה מתקשים בהסתגלות למדיום הכתיבה . הם מגלים בעת הכתיבה קשיים גרפו-מוטוריים , מרחביים , קשיים בעיצוב אות וקשיים בשמירה על רווח בין המילים והשוליים . הם אף נדרשים לפצל את ה...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור