התפתחות, אופנות, רמת אוריינות מוקדמת וסביבה אוריינית

בכיתה א ' המעבר מאופנות הסיפור הדבור אל אופנות הסיפור הכתוב מורכב יותר . כאן נדרשת הבנה כיצד מתפתחת יכולתו של הילד ליצור סיפור וכיצד רוכש הילד ידע על מוסכמות כתיבה ומבטא אותו בכתיבת סיפור . בפרק זה נציג מחקר העוקב בדרך התפתחותית אחר תהליך רכישת מיומנות " כתיבת סיפור ברצף " של ילדים צעירים מיום היכנסם לכיתה א ' ועד אמצע כיתה . ב' במעבר מהפקת " סיפור ברצף בדיבור " להפקת " סיפור ברצף בכתיבה " והמשך השתכללותו על פני שנתיים , נדרש הילד להתמודד בו בזמן עם כמה אתגרים : ארגון החשיבה ליצירת סיפור ברצף , מטלה הדורשת יכולות קוגניטיביות ולשוניות ( כצנברגר , , ( 2000 שימוש בתקשורת שאינה מלווה במשוב המאזין , תרגום סכמת הסיפור לקודים מוסכמים של כתיבה הן מההיבט הטכני והן מההיבט התוכני . התמודדות ללא ערוצי תקשורת פרא-לשוניים , יכולת הבחנה והעברת לשון השיח ללשון הכתב Ravid & Berman , ) ( 2009 ( ראה סיפוריה של נטלי בנספח מס ' . ( 1 תהליך הפיכתו של תלמיד כיתה א ' ל " כותב סיפורים " לא נעשה רק במסגרת בית-הספר , אלא הוא מושפע מאוד מהסביבה האוריינית הביתית ומההון האורייני שעמו הגיע לבית-הספר ( לוי ואביב צבי ...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור