בני השלוש יודעים לספר סיפור...

מחקרים שעוסקים בילדים שמספרים סיפורים , מצאו שבגיל צעיר מאוד ילדים מסוגלים ליצור סכמת סיפור . ברמן וסלובין ( Berman & Slobin , 1994 ) מצאו שגם ילדים בני 3-4 הצליחו להפיק סיפורים מובנים מרצף תמונות ( סיפור הצפרדע . ( יכולת זו מתפתחת במהירות גם מההיבט הקוגניטיבי מתוך בנייה הדרגתית של סכמות ותסריטים , גם מההיבט הלשוני המתבטא בשיפור היכולת הלשונית להביע מחשבות , ובו בזמן גם מההיבט החברתי שבו הילד בונה את סכמת השיח הסיפורית תחילה בדרך חיקוי ושינוי על פי משוב מהסביבה , מתוך היעזרות בתיווך ההורי . ( Zabrucky & Bays , 2011 ) סכמת השיח הסיפורית קלה לילדים הצעירים , כיוון שהנה סכמה " סגורה , " שבה המבנה ידוע וברור ולכן מרחב התמרון הנדרש מהמספר / מאזין הוא מינימלי . סכמה " סגורה " זו עוזרת לילד לארגן את החיים ולהבינם . בעת עיסוק בסיפור , נע הילד מעצמו לעולם של פעולות ומשם למסע אל מחשבותיו ורגשותיו . ( Lynch et al ,. 2008 ) סכמת הסיפור , המהווה מערכת של ציפיות ביחס למבנה הפנימי של סיפורים , המקלה הן על הבנת הסיפור והן על זכירתו ונוצרת כתוצאה מחשיפה מרובה לסיפורים ומחילוץ עצמי של המבנה הסמוי שלהם ....  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור