"ובני השש יודעים פתאום לכתוב סיפור"

The" noblest acquisition of mankind is speech , and the most useful art is writing . The first eminently distinguishes man from the brute creation , the second , from uncivilized savages . " ( Astle , 1784 , p . i ) הקדמה התפתחות היכולת לכתוב סיפור עניינה חוקרים רבים מתחומי דעת שונים . סיפורי ילדים נחקרו על-ידי בלשנים שהתעניינו ביצירת הסיפור מהמרכיב הלשוני (; Berman , 2007 ) פסיכולוגים שהתעניינו ביצירת סיפור מהמרכיב התרפויטי-רגשי ( ברץ וקס , (; Woodside , Sood , & Muniz , 2013 ; 2007 אנתרופולוגים שהתעניינו ביצירת סיפור מן ההיבט התרבותי-פולקלוריסטי ; סוציולוגים שניסו לבחון את הסיפור מנקודת מבט חברתית (; Witt , 2000 ) אנשי החינוך השתמשו בסיפור ככלי לאבחון , טיפול ופיתוח יכולות חשיבה , שפה , קריאה וכתיבה . ( Gallagher , 2010 ) על כן , הסיפור מהווה כר פורה לחקר תופעות אנושיות וחברתיות . גוף הידע העוסק ביכולת לכתוב סיפורים הוא עשיר ונרחב . התפתחות היכולת לכתוב סיפור מתרחשת בכל מעגל החיים , רוב המחקרים עסקו בסיפור הכתוב של תלמידים בוגרים ומבוגרים Hefferon , ) , ( 2011 אך מעט מחקרים נעשו על ר...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור