תכנית ההתערבות "שמחת הקריאה" לבני הנוער

תכנית ההתערבות הישראלית לעידוד קריאה בקרב בני נוער בחטיבות ביניים , " שמחת הקריאה , " היא נושא המחקר שלנו . הפיקוח על הוראת הספרות , בשיתוף עם המחלקה לספריות בתי-ספר , מפעילים את התכנית לקידום הקריאה בחטיבות הביניים " שמחת הקריאה " – מתוך מטרה ארוכת טווח להגביר בתלמידים את ההנעה לקריאת ספרים ואת ההנאה ממנה ולהפוך את בתי-הספר לקהילות קוראות ( משרד החינוך , תשס . ( ז " במסגרת תכנית ההתערבות מודגשים היבטים ערכיים-חברתיים-אזרחיים המשתקפים בספרים : היחס לאחר ולשונה , קליטת עלייה , עמידה כנגד הזרם , יחסי יהודים וערבים , דתיים וחילונים וכדומה . זאת בהתאם להמלצות דו " ח קרמניצר ( קרמניצר ואחרים , , ( 1996 שהגדיר את המטרות הרב-תכליתיות של החינוך לאזרחות בישראל . המיזם החינוכי החשוב הזה מקיף 200 חטיבות ביניים ברחבי הארץ . במיזם קיבלו המורים ספרי קריאה , המתאימים לעולמם של בני נוער והמאפשרים לכל בני הנוער בכיתה לקרוא יחדיו בקריאה מונחית בכיתה . נוסף על כך , הם קיבלו ספרי קריאה אחרים , שנועדו להשאלה חופשית לבתי המתבגרים . הגהות יסוד ועקרשת ה ^ 9 לה נגישות לספרי קריאה הספרייה נמצאת בקרבת הכיתה שבה ...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור