תכניות התערבות לשיפור מוטיבציה לקריאה בקרב בני נוער

קנואסטר ( Knoester , 2010 ) עבד במשך כשנתיים עם עשרה תלמידים בכיתות ה , ' -ז ' ממיצב חברתיכלכלי בינוני לשם פיתוח קריאה עצמאית . לאחר מכן הוא השתמש בראיונות כדי לנתח את התקדמותם בתחום . מראיונות עם ההורים עלה כי הם מעוניינים שילדיהם יקראו , ואף סיפרו כי הם מבקרים בספרייה . בבית ובחדר של המתבגר ישנם ספרי קריאה וכן תנאים המתאימים לקריאה . ממצאים אלה תואמים את ממצאיו של קומפטון-לילי , ( Lilly-Compton , 2003 ) אשר בחן הרגלי קריאה בקרב נוער עירוני ממיצב חברתי-כלכלי בינוני . רוב הילדים ציינו כי הם אוהבים לקרוא לפעמים , אך ניכרה שונות גדולה בזמני הקריאה של כל אחד מהם . קנואסטר ( Knoester , 2010 ) הסיק מהראיונות , כי הגורם המפיח מוטיבציה בקרב בני הנוער הוא לא רק הקריאה בספר , אלא בעיקר האינטראקציה החברתית , המאפשרת להם לדון בספר עם חבריהם ועם בני משפחותיהם . בני נוער אוהבים לשוחח על תהליכי הקריאה ועל חומרי הקריאה שלהם . כמו כן , פעמים רבות הם אוהבים לקרוא ביחד עם אחרים ולהאזין לקריאה בקול רם . פעמים רבות בני נוער אוהבים חומרי קריאה בתחומי עניין הקשורים לבני משפחתם או לחבריהם , ודרכם הם יוצרים ת...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור