תרומת הקריאה העצמאית למתבגרים ולמתבגרות

מחקרים שהתמקדו בתועלת הקריאה לתלמידים בגיל חטיבות הביניים והתיכונים מצביעים על חשיבות הקריאה בתחומים רבים . מסרים לאומיים-תרבותיים-ערכיים הקריאה מאפשרת לשמר מסרים לאומיים-תרבותיים-ערכיים העוברים מדור לדור . היא מאפשרת לבני הנוער להבין ולהפיק ידע על התרבות והחברה שבה הם חיים . על כן , למעשה הקריאה מהווה כלי לשימור והתפתחות הציביליזציה , ויוצרת מודעות בקרב הציבור . בחברה , שבה האוכלוסייה קוראת קריאה עצמאית , מתחנכים אנשים משכילים בעלי ידע עולם עשיר , אשר בוחרים את גורלם בתבונה . ( Cullinan , 2000 )  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור