תרומת סיפור וספר לילדים ממיצב חברתי-כלכלי נמוך

תהליך רכישת השפה הכתובה של הילד מעוגן בהקשר התרבותי-חברתי שחי וגדל בו . שדה המחקר מלמד שילדים ממיצב חברתי-כלכלי נמוך קוראים פחות מילדים מבתים מטפחים . ( Clark & Akerman , 2006 ) ילדים ממיצב חברתי-כלכלי נמוך חיים לרוב בסביבה שיש בה פחות הזדמנויות לחשיפה אוריינית מכוונת בכל הנוגע למציאות ספרים בבית , להאזנה לסיפור מושמע , לביקור בספרייה וכדומה . ( Bus et al ,. 1995 ; Mol & Bus , 2011 ) ניתוח מבחני " פיזה " מלמד שתלמידים ממיצב חברתי-כלכלי נמוך אשר עוסקים בקריאה מגוונת ותכופה , מגיעים להישגים בקריאה טובים יותר בצורה משמעותית מתלמידים ממיצב חברתי-כלכלי גבוה , שאינם מעורבים בקריאה , ובממוצע הישגיהם דומים להישגיהם של אלה שבאים ממיצב חברתיכלכלי גבוה ומעורבותם בקריאה היא בינונית ( סמלסון , . ( 2008 מחקר אשר בחן תכנית התערבות ארוכת טווח של שלוש שנים , שבה ניתנו לתלמידים ממיצב חברתיכלכלי נמוך ספרים לבחירה לשם קריאה בחופשת הקיץ , מצא כי לתכנית זו השפעה חיובית על המוטיבציה לקריאה . ( Allington et al ,. 2010 ) וכן על היכולות הלשוניות של הקוראים הצעירים . ווסיק ובונד ( Wasik & Bond , 2001 ) הראו את ה...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור