צעירים ואהבת הקריאה - איך נשמור על הגחלת?

" והרי אתם ירדנים מחם של ספריס טובים . לעולם אין יוצאים מהם ana כל ספר שפותחים מתאים בו מה שלא נז ^ או בו לןרדם . ואפילו קראו בר פעמים הרבה , ואפילו יודעים אותי על-פה כיוון שחוזרים ולןרראיס בו נ > גיד לך חדשות- בין שכיוון להס המחבר בין שלא כיוון להם מקופלות הן באותיות * . ) עגנון >! , 1971 , נ > ( 292 הקדמה אהבת קריאה הנה ערך ראשון במעלה בפיתוח תרבות וחברה מתקדמות . רבים הפילוסופים והוגי הדעות המתארים את אהבת הסיפור והספר בביטויים כגון " ספר הוא ידידו הטוב ביותר של האדם . " בעבר , לא ניכר צורך בפעילות יזומה ומתוכננת כדי להפוך את הספר לידידו הטוב ביותר של האדם . עם הספר שחי וקיים אלפיים שנה על אהבת הספר , תמה מה אירע לילדיו בימים אלו , לאן נעלמה אהבת הקריאה ואהבת הספר ? והשאלה מדוע הילדים של היום אינם קוראים אינה יורדת מסדר היום הציבורי במדינת ישראל . לקריאת ספרים יש השפעה משמעותית על התפתחותו של הקורא הצעיר ( לוין ואחרים , ; 2007 . ( Holden , 2004 מחקרים מצביעים על כך שמספר גדל והולך של צעירים אינו קורא להנאה Clark ) . &( Akerman , 2006 רמת האוריינות הנדרשת בחיי יום-היום בדור הטכנולוגי...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור