סגנונות קריאת סיפורים והעשרת אוצר מילים

ללמידה אסטרטגית של מילים חדשות בהקשר סיפורי , כולל התייחסות לשלושה מרכיבים : הטקסט שבו מוצגת המילה , אפיוני המבוגר כמתווך למידה ואפיוני הלומד . הספרות המחקרית מעידה על קשרים מתאמיים ועל קשרים סיבתיים בין האזנה לסיפורים לגודל אוצר המילים ומציינים את תרומתה הישירה של ההאזנה לסיפורים להרחבת אוצר המילים של ילדים . רובינס ואהרי ( Robbins & Ehri , 1994 ) חקרו 33 ילדי גן חובה שאינם יודעים לקרוא . הן בחנו את אוצר המילים ההתחלתי של כל אחד מהם , ולאחר מכן הקריאו להם סיפורים שהם לא הכירו . תוצאות מחקרן תומכות בהשערה שילדי הגן מרחיבים את היכולת שלהם לזהות מילים חדשות בשעת האזנה לסיפור הכולל מילים אלה . הנבדקים , שהאזינו לסיפור עם המילים החדשות , הבינו 11 . 3 % יותר מילים יחסית לילדים שלא האזינו לאותו סיפור . כמו כן , נמצא " אפקט-מתיו , " אשר לפיו " העשיר נעשה עשיר יותר . " כלומר , ילדים בעלי אוצר מילים התחלתי רחב יותר למדו יותר מילים חדשות בשעת האזנה לסיפור , בהשוואה לילדים בעלי אוצר מילים התחלתי מצומצם יותר . תוצאות מחקרם של מקלאוד ומקדאד ) McLeod & McDade , 2011 ( מראים , כי בדרך כלל ילדים רוכשי...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור