קריאה אינטראקטיבית-דיאלוגית

קריאה אינטראקטיבית-דיאלוגית , היא קריאה קולית המלווה בדיאלוג בין הקורא למאזין וכוללת שאילת שאלות , הרחבת משמעויות , הבהרת פירושי מילים חדשות וקישור הטקסט למציאות . ( McKeown & Beck , 2006 ) קריאה אינטראקטיבית-דיאלוגית נשענת על תאוריית התיווך של ויגוצקי . ( Vygotsky , 1978 ) התפתחותם של ילדים אינה מתרחשת בוואקום , כלומר התקדמות קוגניטיבית , לשונית , רגשית , ערכית ותרבותית תתרחש בתנאים מסוימים . התאוריה של ויגוצקי מכנה את הפער בין " טווח ההתפתחות העכשוית , " שהוא מקומו נוכחי של הילד לבין " טווח התפתחות פוטנציאלית , " שהוא המקום הפוטנציאלי שהילד יכול להגיע אליו – בכינוי " טווח ההתפתחות המשוערת " Zone of proximal ) . ( development משמעות הכינוי היא הפער בין רמתו הנוכחית של הילד ובין הרמה שהילד יגיע אליה בסיוע מבוגר ובתיווכו , המסייע לילד לפרש את העולם , לחלץ תובנות , לערוך הכללות ולהתפתח . המתווכת , הגננת , במקרה שלנו , מובילה את הילד בבטחה ממקומו הנוכחי אל עבר רמתו הפוטנציאלית . התיווך שלה חשוב , משמעותי ומצמיח . אחד מכרי התיווך הפוריים ביותר , הנו דפוס התיווך הניתן בעת קריאת ספר לילד הצע...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור