קריאה שוטפת-מסורתית

קריאה לילדי הגן מקובלת כדרך לקידום המוכנות לבית-הספר . מחקרים הראו השפעות חיוביות של קריאה על ניצני האוריינות של ילדים בגיל הרך . פיתוח מיומנויות השפה הדבורה , הרחבת אוצר מילים וידע על הדפוס . אכן רוב המבוגרים קוראים לילד סיפור דרך שגרה . קריאה שוטפת-מסורתית היא קריאה נפוצה מאז ומעולם , שבה המבוגר קורא לילד סיפור והילד מקשיב , מבלי לעסוק ישירות בסיפור שזה עתה סופר , כלומר זוהי קריאה רציפה , ללא עצירות וללא התערבות המבוגר הקורא את הסיפור . ( Hubner & Meltzoft , 2005 ) קריאה זו מאפשרת הפניית קשב ומיקוד להפקת משמעות מהטקסט . ( Cullinan , 2000 ; Teale , 2003 ) קריאה רציפה זו מפתחת את יכולתו של הילד הצעיר לשפר ולשכלל את יכולת ההקשבה לאורך זמן , היא מפתחת את הבנת הנשמע ואת היכולת וליצור קשר רגשי בלתי אמצעי עם הטקסט הספרותי Bennett , Weigel , & Martin , ) . ( 2002 ; van Kleeck & Stahl , 2003 האזנה לקריאה שוטפת של ספר מאפשרת פיתוח כלים למחשבה עצמאית וגיבוש תשובות באופן עצמאי במהלך ההאזנה למבוגר הקורא ( שפירא וארם , . ( 2009 בקריאה שוטפת-מסורתית המבוגר לוקח בחשבון את היכולות של הילד המאזין . הו...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור