2.6.1. התפתחות יכולת ההבעה בכתב

התפתחות יכולת ההבעה בכתב מתרחשת בתהליך ממושך , ארוך ולא לינארי . ההבעה בכתב מתפתחת במרוצת השנים , בהתאם למידת ההיחשפות לטקסטים מסוגות שונות ולהתפתחות כישורים קוגניטיביים שונים הקשורים בכתיבה . הכותב הצעיר המנסה את כוחו בכתיבה זקוק לסיוע מעבר לתהליכי ניסוי וטעייה . התפתחות יכולת ההבעה בכתב שלו היא תזמור של מספר מערכות הפועלות בעת ובעונה אחת והמפרות זו את זו . הוא בא אל הכתיבה עם מאגרי הידע הלשוני והקוגניטיבי שלו ובאמצעות אינטראקציה עם המתווך , הסביבה והזדמנויות למידה נוספות , הוא משכלל ומשדרג את יכולת ההבעה בכתב שלו . במחקר על אודות הבעה בכתב אפשר לראות שלבי התפתחות במסע האורייני מ " כותב טירון " אל " כותב מומחה ' צ . " ול ( Chall , 1983 ) תיארה שלבים בהתפתחות הקריאה שהתאמנו להם שלבים דומים גם בהתפתחות הבעה בכתב : שלב ראשון – חיקוי ( מגיל הגן עד כיתה א '( אולסון ( Olson , 2009 ) טוען , שהתפתחות היכולת לכתוב יכולה לשנות את הייצוג המנטלי של הילד בשל היותה גשר בין שלב ההתפתחות הראשוני , שבו הוא מבין כי סמלים גרפים יכולים לייצג משמעות , ובין השלב שבו הוא מבין כיצד להעביר מסר באמצעות סמלים ג...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור