2.3. איות נכון - כתיבה בלי שגיאות

איות נכון הטריד מחנכים רבים . חוקרי קריאה ניסו לתת מענה על השאלות מהי הסיבה לשגיאות הכתיב והיכן במודל ההתפתחותי מגלה הילד עיכוב . תהליכי הטיפול בשגיאות כתיב נשענו לרוב על ניסיון בשטח של מורים ולא על בסיס מידע מחקרי טהור . בעשר השנים האחרונות חלה פריצת דרך משמעותית בחקר שגיאות הכתיב , באפיונן , בחיפוש " דרך המלך " ברכישת איות נכון ובהבנה מה מקורות הקושי של המתקשים – דבר שאפשר טיפול נאות בהם . פריצת דרך זו התרחשה בסיוע הבלשנים חוקרי השפה . התפיסה הפסיכו-לשונית-התפתחותית רואה ברכישת האיות הנכון מטלה לשונית מובהקת ( רביד , . ( 2002 מחקרים עדכניים ניסו ללמוד את עניין שגיאות הכתיב של תלמידים ואיתרו ארבע מערכות ידע המביאות לאיות נכון : המערכת הפונולוגית , המערכת האורתוגרפית , המערכת המורפו-פונולוגית והמערכת המורפולוגית . איות נכון בלי שגיאות כתיב דורש ארבע מערכות ידע : א . ידע פונולוגי – זהו הידע הבסיסי המאפשר קריאה מדויקת והכולל יכולת פענוח הצופן הגרפופונמי , כלומר יכולת תרגום צליל לאות ולהפך . לשם כך נדרשת מודעות פונולוגית שנדונה בפרק הקריאה . ( Kuhn et al ,. 2010 ) כתיבה נכונה דורשת אם כן ...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור