2.1.1. שפה דבורה ושפה כתובה

אופנ וּ ת השפה הדבורה ואופנ וּ ת השפה הכתובה עניינו חוקרים מתחומי דעת שונים : בלשנים , קלינאי תקשורת ואנשי חינוך , ולכן נושאים אלה נחקרו רבות . חוקרים התייחסו למשותף ולייחודי בין שתי האופנ וּ יות . פרק זה אינו פרק בלשני העוסק בשדה הידע הנרחב על אודות מבנה השפה בכל אחת מהאופנויות , אלא זהו פרק הנועד למורים מהשדה לצורך חידוד ההבחנה בין השפה הכתובה לשפה הדבורה בעבודה שוטפת בכיתה . השפה הדבורה והשפה הכתובה מהוות כלים תקשורתיים , המשמשים להעברת מסרים מהמוען לנמען , מהדובר והכותב אל המאזין והקורא . שתיהן מתבססות על יחידות קטנות הבונות יחידות גדולות יותר , בעלות משמעות ( תחילה יחידות מורפולוגיות , אחר-כך מילים ומשפטים . ( שתי אופנויות השפה פועלות על פי חוקי תחביר ומורפולוגיה מובנים . ( Str צ mqvist , Nordqvist , & Wengelin , 2004 ) עם זאת , קיימים הבדלים בין אופנויות השפה , הנובעים בעיקר מהעובדה שבשפה דבורה קיימת אינטראקציה ישירה , מיידית וסימולטנית בין המוען לנמען , ואילו בשפה כתובה האינטראקציה עקיפה לרוב , מתמשכת ולעתים חד-כיוונית . השפה הדבורה מתאפיינת בהיותה תלוית הקשר : הדובר מעביר מסר ו...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור