1.6.3. פרדיגמות מרכזיות להבנת קשיי הקריאה

ההסברים התאורטיים לקשיי הקריאה מגוונים ואין הסכמה מוחלטת לגביהם . עם זאת , קיימות שלוש פרדיגמות מרכזיות , המסבירות את קשיי הקריאה מנקודות מבט שונות , תוך הנחת הנחות שונות , העלאת שאלות מגוונות , הסברים שונים ושיטות טיפול מובחנות . כל פרדיגמה בעלת שורשים היסטוריים בתפיסת עולם שונה . אלה הפרדיגמות המרכזיות שבהן נעסוק : הפרדיגמה הנוירו-פסיכולוגית , הפרדיגמה הקוגניטיבית והפרדיגמה ההתנהגותית . . 1 הפרדיגמה הנוירו-פסיכולוגית מתמקדת בהסבר של נזקים מוחיים ( אי-סדירות או אב-נורמלית נוירו-ביולוגית , ( שגרמו לכישלונות ברכישת מיומנות הקריאה . על פי גישה זו , קשיי הקריאה הם תוצאה של פגיעה באחד משלבי ההתפתחות הנוירולוגית . מחקרים אשר מתבססים על פרדיגמה , לרוב משווים בין קוראים תקינים לקוראים חלשים באמצעות מדדים פיזיולוגיים ובהשוואות אלו מסיקים על אופי הפעילות המוחית . ( Berninger & Dunn , 2012 ) במאמרים המפרטים את הממצאים מוסבר , כי גודל תאי העצב באזור הספציפי הרלוונטי היה קטן יותר משמעותית ( 15 % 10- % ) בהמיספרה שמאלית ביחס להמיספרה ימנית לעומת אוכלוסייה רגילה . מחקרים שבדקו את הקשר בין הפעילות הח...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור