חרשים מ0ליר ‭:16‬ קשת הקשיים בקריאה טל סי מודל 90יר‭0-‬וורל«וג וסטתברג