1.6.2. מאפייני הקוראים המתקשים

כפי שהוזכר בפרקים הקודמים , קריאה יעילה מתפתחת בשני שלבים עיקריים : . 1 השלב האלפביתי על פי המודל של פרית ' – ( Frith , 1985 ) שלב שבו נרכש דיוק בפענוח מילים כתובות . . 2 השלב האורתוגרפי על פי המודל של פרית ' – ( Frith , 1985 ; Aram & Levin , 2004 ) שלב שבו מתפתח שטף בקריאה . תלמידים ללא קושי יצלחו את " השלב האלפביתי " בשלום ויפיקו נכון מידע פונולוגי וחזותי מהמילה המוצבת לפניהם ויפענחוה במדויק . לעומתם , תלמידים המתקשים ב " שלב האלפביתי " יתקשו בתרגום מהיר ומדויק של אות-צליל וישגו בפענוח . תלמידים ללא קושי יצלחו גם את " השלב האורתוגרפי " בשלום , לאחר התנסויות קריאה רבות , הם יזדקקו לפחות משאבי קשב לפענוח מדויק ויגיעו אל קריאה מדויקת , מהירה ונטולת מאמץ . לעומתם , תלמידים המתקשים ב " שלב האורתוגרפי " יתקשו ברכישה של מבנים אורתוגרפיים ובשליפתם המהירה מהזיכרון . ( Frith , 1985 ) כשלים ברכישת הקריאה יכולים להופיע בכל אחד משלבים מרכזיים אלה . בשלב הראשון , קוראים תקינים מפיקים נכון את המידע הפונולוגי והחזותי ממילה כתובה והיא נהגית באופן מדויק . לעומת זאת , אצל קוראים מתקשים ישנה פגיעה ברכיש...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור