1.6. קשיים בקריאה

רכישת קריאה בראשית כיתה א ' נראית כפלא . בתוך שלושה חודשים ילד קטן מסוגל לקרוא וליהנות מהקריאה , אך יחד עם זאת 15 % 10- % ל- מכלל האוכלוסייה יש קשיים ברכישת הקריאה Breznitz , ) . ( 2011 קשיים אלה עלולים להופיע בשל סיבות מגוונות , חלקן אובייקטיביות אורגניות , הנובעות ממנגנונים לקויים וחלקן חינוכיות , רגשיות וסביבתיות . הקשיים קריאהב מתבטאים דרכיםב שונות , והתבטאותם תלויה במקור הקשיים , בשפה המדוברת , מידתב שקיפותה ובדרכי הפיצוי וומידת המתפתחים אצל הקורא המתקשה . קריטריונים להערכת שטף ודיוק בקריאה נקבעו בערכת א -ת ' ' שעל פיה מאבחנים בישראל את שטף ודיוק הקריאה של תלמידים בכיתות א -ו ' ' ( שני ואחרים , . ( 2006 בפרק זה נסקור את סוגי האוכלוסיות המתקשות , את אפיונן ואת מקורות הקשיים כפי שעולים ממחקרים המלמדים על חשיבות מתן טיפול הולם ומהיר באוכלוסיות אלו .  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור