1.5.7. מאפייני הטקסט והבנת הנקרא

הטקסט בעל מאפיינים שונים , כמו תוכן , לשון , מבנה , סוגה ואף מאפיינים חיצוניים חזותיים . מחקרים מסוימים עסקו בחקר השפעת מאפיינים שונים אלה על מידת ההבנה וטיבה . תוצאותיהם מצביעים על השפעה של מאפייני הטקסט על הבנת הנקרא , וכל זאת תלוי בגיל ובמאפייני הקורא . סוגת הטקסט והבנת הנקרא טקסט מידעי וטקסט סיפורי שונים באופיים באופן מהותי . ( Weaver & Kintsch , 1991 ) לכן עלתה ההשערה כי סוגת הטקסט משפיעה על הבנת הנקרא . טקסט סיפורי נועד לרוב לשם הנאה , ולרוב הוא נועד להעביר מסרים וערכים . הסיפור מוצג במבנה כרונולוגי או סיבתי . לעומתו , טקסט מידעי מיועד להעברת מידע . הטקסט בעל אוריינטציה של עניין מסוים העוסק ברעיונות ומושגים המקושרים לוגית . ( Graesser , Golding , & Long , 1991 ) מחקרים , אשר בדקו קשר בין סוג הטקסט להבנת הנקרא , מצאו כי טקסט מידעי קשה להבנה יותר מטקסט סיפורי הן בקרב ילדים והן בקרב נוער . ( Diakidoy et al ,. 2005 ; Sahin , 2013 ) מחקרים הראו , כי הקידוד והקישור לידע קודם נעשו בקלות יותר בטקסט נרטיבי . כמו כן , נמצאה שונות באסטרטגיות הקריאה המופעלות בשתי הסוגות . נמצא , כי בטקסט מיד...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור