1.5.6. הקשר בין גורמים פסיכו-סוציאליים להבנת הנקרא

כפי שהוזכר בתחילת הפרק , הבנת הנקרא מהווה תהליך אינטגרטיבי בין הקורא לטקסט , ולכן תהליך זה מושפע רבות מגורמים פנימיים וסביבתיים של הקורא , כלומר קיימת השפעה ניכרת של גורמים פסיכולוגיים וחברתיים-תרבותיים על מידת הבנת הכתוב ואופן הבנתו . תפיסת העצמי כקורא והבנת הנקרא תפיסה עצמית היא מושג הנוגע לידיעות ולאמונות אשר האדם מייחס לעצמו Chapman & Tunmer , ) . ( 2003 בספרות מוצגים ממצאים עקביים המציגים השפעה ניכרת של תפיסת העצמי על שגייה האדם . ( Lawrence , 1996 ) כאשר האדם מאמין כי יוכל להתמודד עם מטלה , ביצועיו יהיו גבוהים יותר , והמוטיבציה להתמודד עם מטלות מורכבות יותר תגבר . ( Jacobs et al ,. 2002 ) מחקרים , אשר בדקו את הקשר בין תפיסת עצמי כקורא ובין הישגים בהבנת הנקרא , מצאו , כי קיימת השפעה ניכרת של תפיסה עצמית על הבנת הנקרא . צ ' פמן ועמיתיו ( Chapman et al ,. 2004 ) הציעו , כי לתפיסת העצמי כקורא יש השפעה ניכרת על מוטיבציה בקריאה , עניין ועקביות בקריאה , ואלו משפיעים על הבנת הנקרא . מחקר , שנערך בקרב ילדים בני , 11-13 הראה , כי שישה אחוזים מהשונות בהישגים בהבנת הנקרא מוסברים על-ידי תפיסה...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור