1.5.5. הקשר בין משאבים קוגניטיביים להבנת הנקרא

הבנת הנקרא נחקרה רבות . מחקרים רבים עסקו בקשר בין משאבים קוגניטיביים להבנת הנקרא . זהו תהליך מורכב , בעל רכיבים רבים ההכרחיים לצורך רמות הבנה מעמיקות ומקיפות . חוקרים התעניינו בהשפעת מרכיבים קוגניטיביים על יכולת הבנת הנקרא . הם הציעו כי קיים קשר בין כישורים קוגניטיביים כלליים דוגמת קשב , זיכרון ומהירות עיבוד ובין הבנת הנקרא . מהירות עיבוד והבנת הנקרא מהירות עיבוד הנה משך הזמן העובר מהצגת גירוי חיצוני עד לתגובה לגירוי במטלה קוגניטיבית כלשהי . תהליך עיבוד מידע נשען על יותר מערוץ עיבוד אחד , ולכן יש צורך בתזמון תואם בין מקורות מידע שונים . חוסר תזמון בין מערכות עיבוד רלוונטיות עלול להביא לכשל בעיבוד מידע Breznitz , ) . ( 2009 נמצא כי מהירות עיבוד מידע הנה משתנה המשפיע על תהליכי קידוד , מהירות שיום ועוד . מחקרים רבים גורסים , כי הקושי המרכזי בקרב קוראים דיסלקטים הנו מהירות עיבוד כללית איטית , דבר המביא לידי קריאה איטית ורצופת מאמץ . השקעת משאבים קוגניטיביים בקידוד איטי זה במהלך הקריאה , עלולה להוביל לתהליכים לא תקינים בעיבוד סמנטי ובהפקת משמעות Wolf , Miller , & ) . ( Donnelly , 2000 טיעון...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור