חרשים ת0ליר ‭:15‬ מודל RAND י מודל אקולוגי לקריאה בסביבה תרבותית רחבה