תרשים מ0סי ‭:14-13‬ המודל הרכיב; <sup>1 </sup>על 9י סרגיטי‭if t,‬ואוקהייל ‭Perfetti, Landi, & Oakhill, 2005 )‬