1.5.3. מודלים של הבנת הנקרא

תהליך הבנת הנקרא נחקר רבות על-ידי חוקרי חינוך שניסו להבין אותו לעומקו . עד כה הוצגה מורכבות הבנת הנקרא כפי שהיא נמצאת על רצף המאפשר הבנת טקסט ברמות עומק שונות על פי סוג הטקסט , מידת מורכבותו וכישורי ההבנה של הקורא . מורכבות תהליך הבנת הנקרא נובעת גם מהעמימות של התהליך , זהו תהליך בלתי נראה המתרחש בשלבים ובמהלכים שאינם גלויים ולכן אפשר להתרשם רק מתוצריו הסופיים , דבר המכביד על חקר התהליך ועל קידום יכולת ההבנה של הקוראים . ( Fletcher , 2006 ) כדי להסביר את התהליכים הפנימיים , שאינם גלויים הוצעו מספר מודלים להבנת הנקרא , מודלים " פשטניים " לעומת מודלים " רכיבניים " ( בן-צבי ופרימור , . ( 2011 בפרק זה נסקור גם את המודלים האקולוגיים . מודלים פשטניים להבנת הנקרא הגישה הפשוטה להבנת הנקרא , שהציגו החוקרים גוצ ' וטונמר , ( Gough & Tunmer , 1986 ) גורסת כי הבנת הנקרא היא תוצר של פענוח טכני של קשר אות-צליל והבנת הנשמע . על פי מודל זה המידע האורתוגרפי הכתוב בטקסט מומר למידע שמיעתי ואז מידע שמיעתי זה מעובד כשפה דבורה , ומשם מגיעים אל הבנת הנקרא . יש צורך במודל זה כדי להסביר את יכולת הקריאה הנשענת ע...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור