1.5.2. רמות הבנת הנקרא

הגלגול הראשון של הבנת הנקרא היה כזכור שליטה במיומנות פענוח ובידע על שפה דבורה אשר מביא לידי הבנת הנקרא . גישה זו כונתה " גישה פשטנית " . ( Katzir et al ,. 2009 ) התקדמות המחקר , שנשענה רבות על ראיונות עם קוראים מומחים גילתה את הגלגול השני של הבנת הנקרא : רמות הבנה . הבנת הנקרא אינה תהליך חד-ערכי . במהלך השנים חוקרים ומחנכים הבינו , שהבנת הנקרא נמצאת על רצף המאפשר הבנת הטקסט ברמות עומק שונות . ( Cutting & Scarborough , 2006 ) חוקרים ניסו להציע רמות הבנה שונות כאמצעי להבנת מורכבות תהליך הבנת הנקרא וכאמצעי ליצירת שפה משותפת לצורך אבחון תלמידים וקידומם . כל רמה מתאפיינת בעומק הבנה השונה ורמת אינטראקציה אחרת של הקורא עם הכתוב . קושנברי ( Cushenbery , 1988 ) חילק את הבנת הנקרא לארבע רמות כלליות , אשר מסודרות באופן היררכי : . 1 הרמה המילולית : ( Literal Reading ) הבנה מעין זו מתבססת על מיומנות הבנת מילים באופן ישיר . הקורא מצליח לדווח על מה שקרא , אך אינו יוצר הקשרים עם ידע קודם ולכן לא עושה עיבוד של המידע החדש . הבנת המידע נעשית על סמך הבנת המילים וההקשרים התחביריים שלהם בלבד . . 2 הרמה המפר...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור