1.5.1. הבנת הנקרא כתהליך אינטראקטיבי בין הקורא לטקסט

הבנת הנקרא איננה רק קידוד עם הבנת נשמע , אלא הרבה מעבר לכך . הבנת הנקרא מהווה תהליך תלוי הקשר סוציו-תרבותי , שבו הקורא מבין את הטקסט מתוך נקודות מוצא תרבותיות ותלויות הקשר , ידע עולם ותפיסות . הטקסט מהווה יחידת תקשורת שלמה , המורכבת מרעיונות המאורגנים ביחידות תחביריות , אשר אופן ארגונם תואם את הפרגמטיקה של הטקסט . קריאת טקסט היא תהליך המערב מערכת קוגניטיבית מורכבת ודורש פענוח , הבנת מילים בודדות , ידע לשוני נרחב כמו זיהוי מילות פונקציה והבנת תפקידן הלוגי בטקסט . הקריאה דורשת יצירת הקשרים מהירים ויעילים בין ידע קודם לידע חדש . על כן , לידע עולם קיימת חשיבות רבה בהבנת הטקסט , זאת בד בבד עם מודעות לסוגות טקסט שונות כמו זו הסיפורית , השירית והמידעית ( ווהל וטוב לי , . ( 1994 הבנת הנקרא מהווה תהליך דינמי , שבעקבותיו נוצרת מפה מנטלית של רעיונות הטקסט וההקשרים ביניהם . המודל המנטלי הנוצר אינו מוגבל למילים , ומשלב בתוכו ייצוגים חזותיים ורגשות . ( Rawson & Kintsch , 2005 ) מודל מנטלי מוצלח מקושר ביחסים לוגיים עקביים . במהלך יצירת המודל , הקורא משלב בין ידע קודם שרכש בכל שנות חייו לבין הידע בטקס...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור