לוח ו - מדדים (ורמטיביים ‭90מ -‬ר מילים בדקה,טל ג" כיתות