1.4.2. שטף קריאה באמצעי לייעול הבנת הנקרא

כפי שנוכחנו , קריאה המאופיינת באיטיות ובאי רציפות , מכבידה על יכולת הפקת משמעות ומהווה קריאה אשר אינה יעילה . תופעה זו מוסברת במודל הדו-ערוצי ( בנטין , , ( 1997 אשר מציג שני ערוצים המשמשים את הקורא בעת פענוח השפה הכתובה והפקת משמעות . אנו מביאים זאת כהסבר כיצד מגיעים לשטף קריאה : הערוץ הלקסיקלי , אשר מכונה גם " הערוץ הישיר , " מופעל כאשר הקורא פוגש במילה מוכרת שנתקל בה בעבר והתבנית האורתוגרפית שלה נחקקה בזיכרונו . זיהוי התבנית האורתוגרפית יוצר שרשרת של עירורים נוירולוגיים , המאפשרת קודם את שליפת המילה מלקסיקון הקלט החזותי ואז מאפשרת את פליטת המילה מלקסיקון הפלט השמיעתי ואמירתה . ערוץ זה מצריך מעט מאוד משאבי קשב מהמערכת המרכזית ועל כן מהווה מסלול מהיר ויעיל . ( Castles & Nation , 2006 ) ערוץ נוסף , המשמש להתמודדות עם מילים לא מוכרות , שאין להן ייצוג בלקסיקון הקלט החזותי , מכונה " הערוץ התת-לקסיקלי " או לחלופין " הערוץ העקיף . " הודות למערכת הכתב האלפביתית אנו יכולים לתרגם גרפמות לפונמות ( אות לצליל ) באמצעות " המתמר הגרפמי-פונמי " המתרגם הרכבי אותיות לא מוכרים לצלילים . אולם אצל קורא לא...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור