1.4.1. הגדרות שטף הקריאה

במרוצת השנים ניתנו הגדרות רבות למושג שטף הקריאה , להלן סקירה של הבולטות שבהן : מאייר ופלטון ( Meyer & Felton , 1999 ) מגדירים את שטף הקריאה כקריאה יעילה ופעילה , כך שמרבית משאבי הקשב יוקצו להבנה . לעומתם , גופים רשמיים מדגישים את רהיטות הקריאה ללא קשר להבנת הנקרא . לדוגמה הגדרת פאנל הקריאה הלאומי בארה " ב טוענת ששטף הקריאה מוגדר כיכולת לקרוא במהירות , במדויק ובפרוזודיה תואמת National Institute of Child Health and ) . ( Human Development , 2000 גם הודסון , מרסר וליין ( Hudson , Mercer , & Lane , 2000 ) מזכירים את הפרוזודיה , ומגדירים את הקריאה השוטפת כקריאה מדויקת בקצב מקסימלי המאפשר הבנת הטקסט . הגדרה נוספת מגדירה את שטף הקריאה כתוצאה מהתפתחות האוטומטיזציה והדיוק בקריאה במערכות המעורבות בקריאה ברמת הגרפמה , המילה והטקסט כולו . כלומר , קריאה שוטפת תתאפשר כאשר יתקיים שילוב מיטבי בין קריאת מילים , תהליכי הבנה המתאפשרים על-ידי רגישות למבנה הטקסט , יכולות הבנה ועיבוד מידע פונולוגי , סמנטי , מורפולוגי וסינטקטי Wolf & Katzir- ) . ( Cohen , 2001 הגדרה נוספת המופיעה בספרות גורסת כי שטף הקריאה ה...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור