חרשים מ0ליי ‭:8‬ נזודל התסתחוחי לר‭\«י7‬ח הקריאה בעברית (בר-און‭(7011,‬