תרשים מ0סר ‭:5‬ המודל הקומיטיבי-החסתחותי ‭\«‬ל סרית'