1.2.2. מודלים התפתחותיים קלסיים

בעשרות שנות מחקר של המאה ה-20 התפתחו מודלים המתארים את התפתחות הקריאה מבחינה כרונולוגית , שבה התלמיד רוכש הקריאה עובר משלב אחד למשנהו . הפערים בין המודלים ההתפתחותיים הקלסיים לא היו בעצם שלבי ההתפתחות ההכרחיים לשיטתם , אלא מתי בדיוק עוברים משלב אחד אל השלב שאחריו בכל אחד מן המודלים . המודל הקוגניטיבי-התפתחותי : ( Frith , 198 5 ) המודל של פרית ' ( Frith , 1985 ) מהווה מודל קוגניטיבי-התפתחותי , המתבסס על ההנחה כי תהליכי הקריאה הם אוניברסליים לכל בני-האדם החיים בתרבות של שפה אלפביתית , שבה האורתוגרפיה מייצגת פונולוגיה . כל שלב במודל זה מאופיין באופרציות מנטליות ייחודיות , המתבטאות בכך שבכל שלב הקורא-כותב פועל באמצעות אסטרטגיות קוגניטיביות הייחודיות לשלב שהוא נמצא בו . התנאי למעבר לשלב הבא הוא גיבושן של האופרציות המנטליות ואסטרטגיות הפעולה האופייניות לשלב הנוכחי . קורא יעיל מאופיין בכך שהוא עובר במהירות משלב לשלב , ואילו קורא מתקשה אינו מגיע לשליטה בשלה ( mastery learning ) ומדלג בין השלבים – עניין המראה עדות לקושי במבנה הקוגניטיבי . תהליך רכישת הקריאה מאופיין בשלושה שלבים עיקריים : . 1 הש...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור