1.2.1. מקומו של הקורא בתהליך הקריאה

מודלים שונים תופסים את מידת האקטיביות של הקורא באופן שונה , ומידת האינטראקציה בין הטקסט לקורא משתנה ממודל למודל . ישנן שלוש תפיסות עיקריות בדבר מקומו של הקורא מול הטקסט , הקריאה כתהליך מלמעלה-למטה , הקריאה כתהליך מלמטה-למעלה ושילוב של שתי הגישות . לשם הבנת המודלים ההתפתחותיים לעומקם , אנו נסקור תחילה גישות אלו אשר דנות בפן ההתפתחותי , תוך עמידה על מידת האינטראקציה ביניהם . מודל מטה-מעלה Bottom Up ' המודל של גוצ ' ( Gough , 1972 ) מאופיין בתהליך " מטה-מעלה " . ( Bottom" Up )" על פי מודל זה , הטקסט מוביל את תהליך הקריאה , ותפקיד הקורא לפענח את הסימנים הגרפיים , כלומר לערוך תרגום גרפמי-פונמי וליצור סינתזה בין הפונמות עד שמגיע למילה שלמה . מודל זה הנו לינארי , ומידת הבנת הטקסט תלויה בהתקדמות תהליך הפענוח . תהליך הקריאה במודל זה מציג תהליך חד-צדדי , שבו הקורא פסיבי . הנחות היסוד של מודל זה , מבוססות על התאוריה הביהביוריסטית המתארת תהליך תפיסתי , שבו קיים גירוי-תגובה-חיזוק . הטקסט נתפס כמספק מידע רב יותר מאשר הקורא . ( Resnick & Weaves , 1979 ) המודל מתואר בתרשים מספר : 1 מודל " מטה-מעלה ...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור