1.2. מודלים התפתחותיים לרכישת הקריאה

בכל שנות קיום חקר הקריאה , תהליך מורכב הדורש הוראה ישירה , הציעה הספרות המקצועית מודלים רבים המתארים את תהליך התפתחות הקריאה . המודלים מתחלקים לשתי קבוצות מרכזיות : הראשונה דנה במודלים הקלסיים המוצגים בתרשימי זרימה , תוך עיסוק בעיבוד מידע סדרתי . השנייה דנה במודלים מורכבים יותר , המביאים בחשבון הפעלה של כמה מערכות . בעבר , המודלים נוצרו על בסיס ידע תאורטי שבנה החוקר , תוך חיפוש עדויות מחקריות לתאוריה בשדה , ולכן המודלים הקלסיים נתפסים כפשטניים . ( Katzir , Lesaux , & Kim , 2009 ) כיום , כאשר לרשות המחקר על הקריאה עומד סיוע של מכשור מתוחכם ועדכני , מחקרים מוכיחים כי קריאה מהווה תהליך רב-מרכיבי המערב מערכות מוחיות שונות הפועלות בעיתוי שונה . בפרק זה נסקור את המודלים המרכזיים ונעמוד על מהותם .  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור