1.1.2. מורכבות תהליך הקריאה

תהליך הקריאה הוא תהליך מורכב הכולל רכיבים קוגניטיביים ולשוניים רבים . זהו תהליך המחייב רצף של פעולות שונות , המתבצעות בחלקים שונים של המוח . פעולות אלה מתרחשות במקביל במהלך הקריאה והופכות אותה ליעילה . בספרות המקצועית מצביעים על שלושה מדדים מרכזיים המשמשים להערכת טיב הקריאה . מדדים אלה מתארים את מרכיביה של יכולת הקריאה – פענוח פונטי מדויק של הכתב ( להלן " דיוק , "( שטף הקריאה ( להלן " מהירות "( וכן הבנת הנקרא . לכל תחום יוקדש פרק מיוחד : דיוק בקריאה עוסק ביכולתו של קורא לקרוא במדויק מילים וטקסטים ונמדד באמצעות אחוז השגיאות בקריאת טקסט . שטף קריאה עוסק ביכולתו של קורא לקרוא במהירות מילים וטקסטים ונמדד באמצעות מספר המילים בדקה בעת קריאת טקסט . לפי הגדרתם של חוקרים רבים , קריאה יעילה היא קריאה שוטפת , מדויקת , מהירה , רהוטה ואוטומטית . ( Kuhn & Findlay , 2010 ) הבנת נקרא עוסקת ביכולתו של הקורא להפיק משמעות מן הכתוב בדרך אופטימלית . הבנת הנקרא היא אחד הרכיבים המשפיעים על מורכבות תהליך הקריאה . מדדי הקריאה במחקר על אודות קריאה דנים בשתי רמות קריאה : רמת המילה הבודדת ורמת הטקסט השלם . רוב מח...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור