רשימת מקורות

אבן שושן , א ' . ( 1980 ) המילון החדש . ירושלים : קריית-ספר בע " מ . אלפרט , ב ' . ( 2001 ) כתיבה במחקר איכותי . בתוך נ ' צבר-בן יהושע ( עורכת , ( מסורות וזרמים במחקר האיכותי . לוד : דביר , . 403-369 בירנבוים , מ ' . ( 1997 ) חלופות בהערכת השגים . אוניברסיטת תל- אביב : רמות . בירנבוים , מ ' . ( 1997 ) ערכה למיפוי ולהערכה של כישורי הכוונה עצמית בלמידה בדרך החקר . אוניברסיטת ת " א : משרד החינוך . בירנבוים , מ ' . ( 2003 ) יחידה : 1 הכוונה עצמית בלמידה וביטוייה בתכנית לימודים . בתוך : מ ' בירנבוים , צ ' יועד , ש ' כ " ץ , ה ' קימרון . בהבניה מתמדת . סביבה לימודית מתוקשבת לפיתוח מקצועי של מורים בחינוך היסודי בנושאי תרבות ההל ) ה " הוראה למידה והערכה ) המטפחת הכוונה עצמית בלמידה . פרויקט פיתוח מקצועי של מורים . אוניברסיטת תל- אביב : בי " ס לחינוך . בירנבוים , מ , ' יועד , צ " כ , ' ץ , ש , ' קימרון , ה . ( 2003 ) בהבניה מתמדת . סביבה לימודית מתוקשבת לפיתוח מקצועי של מורים בחינוך היסודי בנושאי תרבות ההל ה " ) הוראה למידה והערכה ) המטפחת הכוונה עצמית בלמידה . פרויקט פיתוח מקצועי של מורים . או...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור