חלק ג:' מסקנות השתמעויות לעתיד

המטרות שעמדו לפני בכתיבה ספר זה היו : . 1 לתת ביטוי לידע המקצועי המצטבר בנושא החוללות העצמית ולהעמידו לרשות הקוראים , אנשי אקדמיה ואנשי מקצוע , כדי לתרום לשיח המקצועי ולהעשירו . כיון איןש די חומר בשפה העברית בנושא , תפקיד הספר היה לגרות ולסקרן וגם לתת רקע כללי נגיש לדוברי עבריתה . . 2 להראות דרך מבנה הספר והדוגמאות שבו , כיצד ניתן לאבחן רמת חוללות עצמית של ילדים ומבוגרים , ללמוד / לשלוט בתחום ספציפי , תוך שימוש פרדיגמה איכותית . . 3 לתאר כלים להעצמה ולטיפוח של אומדני חוללות עצמית נמוכים או לשינוי אומדני חוללות עצמית שליליים , המעוגנים במודל שנבנה . . 4 להראות גם בעזרת דוגמה ות , כיצד ניתן להשתמש בכלים הקיימים או להראות כיצד ניתן להרחיבם וכיצד לשלב בין מספר כלים קיימים וליצור מהם כלים חדשים . ניתן לסכם את ההשתמעויות החינוכיות והדידקטיות העיקריות מלימוד הנושא בנקודות הבאות : א . ספר נותן ידע מקיף בנושא החוללות העצמית בשפה העברית בשילוב דוגמה ות אותנטיות . כל ציטוט קבל אישור פרסום ממי שאמר אותו וכל שם שהוזכר , נרשם בשם בדוי כדי למנוע זיהוי . ב . חקר החוללות העצמית תורם להבנת ההתפתחות האנו...  אל הספר
שאנן : המכללה האקדמית הדתית לחינוך - הוצאה לאור